Europejski Klub Biznesu – O Klubie

Witamy na stronie internetowej Europejskiego Klubu Biznesu – wielopłaszczyznowej, ogólnoeuropejskiej organizacji gospodarczej powstałej z inicjatywy niemieckich, polskich i szwajcarskich środowisk biznesowych. Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność rozszerzająca i umacniająca współpracę w dziedzinie stosunków gospodarczych, naukowych i społecznych w Europie.

Europejski Klub Biznesu – Zamek Oedheim.

Jesteśmy elitarnym Klubem ludzi biznesu z ambicjami tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowy w Europie konkurencyjnej, otwartej na cały świat, gospodarki rynkowej oraz służących temu badaniom naukowym. Ważnym ogniwem naszego programu jest działalność edukacyjna, charytatywna i społeczna oraz kształtowanie i propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej.

Realizując swoje cele współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi. Mamy ambicję być forum dla współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki, wymiany międzynarodowej oraz wymiany informacji gospodarczych, naukowych i legislacyjnych.

Miejsce spotkań:

 Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć.

Włączamy się w reprezentowanie interesów członków naszego Stowarzyszenia poza granicami krajów ich pochodzenia ze szczególnym położeniem nacisku na współpracę z organami ustawodawczymi i wykonawczymi Unii Europejskiej przy której nasza organizacja jest akredytowana.

Wspieramy proces europejskiej integracji gospodarczej, wdrażanie i transfer innowacyjnych technologii, angażujemy się we współpracę gospodarczą z krajami na innych kontynentach W codziennej działalności kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania i wszechstronnych korzyści członków naszego Klubu opierając się na ponad 25 letnich doświadczeniach takich organizacji jak Club of Europe, Polski Klub Biznesu czy Connecting Europe.

Od członków naszej organizacji oczekujemy inspiracji i wzajemnej współpracy a także budowy prestiżu Klubu w krajach, z których się wywodzą.

Europejski Klub Biznesu przyznaje prestiżową statuetkę „Europejskiej Victorii” szczególnie zasłużonym osobistościom ze świata polityki, nauki, gospodarki i kultury. EBC promuje osoby przedsiębiorcze i mogące pochwalić się sukcesami oraz innowacyjnością w swojej działalności..

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie

Prezydent EBCA
Zbigniew Roch

211 Europejski Klub Biznesu – ORGANIZACJE PARTNERSKIE

eu pa pkb eeest