Europejski Klub Biznesu

Witamy na stronie internetowej Europejskiego Klubu Biznesu – wielopłaszczyznowej, ogólnoeuropejskiej organizacji gospodarczej powstałej z inicjatywy polskich, niemieckich i szwajcarskich przedstawicieli środowisk dyplomatycznych, naukowych i biznesowych. Celem naszego Stowarzyszenia jest działalność rozszerzająca i umacniająca współpracę w dziedzinie stosunków gospodarczych, naukowych i społecznych w Europie.

Jesteśmy renomowanym Klubem, akredytowanym przy Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ oraz Parlamencie i Komisji Europejskim. Dążymy konsekwentnie do tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości i budowy w Europie konkurencyjnej, otwartej na cały świat, gospodarki rynkowej oraz służących temu badaniom naukowym. Ważnym ogniwem naszego programu jest działalność edukacyjna, charytatywna i społeczna oraz kształtowanie i propagowanie zasad etycznych w działalności gospodarczej.

Wspieramy proces europejskiej integracji gospodarczej, wdrażanie i transfer innowacyjnych technologii, angażujemy się we współpracę z krajami na innych kontynentach.

Dążymy do rozwiązywania aktualnych problemów politycznych i społecznych. Zaangażowanie inwestycyjne i edukacyjne w odnawialne źródła energii jest ważnym ogniwem w zwalczaniu konfliktów społecznych i narodowych, oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych jak również ochronę środowiska.

Dalszym, globalnym wyzwaniem jest digitalizacja, Europejski Klub Biznesu zajmuje się jej rolą w nowej gospodarce. Kwestia  cyberbezpieczeństwa, zachowanie sfery prywatności i własności danych, szczególnie w odniesieniu do procesów zarządzania i produkcji, to dziedziny w których możemy wykazać sie szczególnymi kompetencjami.

Realizując swoje cele współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami państwowymi, społecznymi i prywatnymi. Naszym wyzwaniem jest stworzenie forum dla współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki, współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji gospodarczych, naukowych i legislacyjnych.

Włączamy się w reprezentowanie interesów członków naszego Stowarzyszenia poza granicami krajów ich pochodzenia ze szczególnym położeniem nacisku na współpracę z organami ustawodawczymi i wykonawczymi Unii Europejskiej.

Klub przyznaje prestiżową statuetkę „Europejskiej Victorii” szczególnie zasłużonym osobistościom ze świata polityki, nauki, gospodarki i kultury.

Promujemy osoby kompetentne i przedsiębiorcze , mogące wykazać się sukcesami oraz innowacyjnością w swojej działalności.

W codziennej działalności kierujemy się zasadami wzajemnego poszanowania i wszechstronnych korzyści członków i partnerów naszego Klubu opierając się na ponad 30 letnich doświadczeniach takich organizacji jak Club of Europe, Polski Klub Biznesu czy Connecting Europe.

Od członków naszej organizacji oczekujemy inspiracji i wzajemnej współpracy a także budowy prestiżu Klubu w krajach, z których się wywodzą.

Miejsce spotkań:

 Kliknij w zdjęcie aby je powiększyć.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Europejski Klub Biznesu Polska Stowarzyszenie

Prezydent EBCA
Zbigniew Roch

Europejski Klub Biznesu – ORGANIZACJE PARTNERSKIE

eu pa pkb eeest