Rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia oraz powiązań między krajami osiedlenia a Macierzą było celem tegorocznej konferencji gospodarczej.
Możliwości i potrzebę partnerskiego współudziału Polonii Gospodarczej w narodowym planie unowocześnienia i rozwoju gospodarki, oraz pragmatyczne określenie sposobów zaangażowania przedsiębiorców polonijnych w te działania, jak też nawiązanie bezpośrednich kontaktów między uczestnikami z różnych krajów, było przesłaniem, jakie chcieli zaakcentować podczas tej konferencji przedstawiciele Europejskiego Klubu Biznesu.