Rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia, oraz powiązań między krajami osiedlenia a Macierzą to cel tegorocznej konferencji gospodarczej. Możliwości i potrzebę partnerskiego współudziału Polonii Gospodarczej w narodowym planie unowocześnienia i rozwoju gospodarki, pragmatyczne określenie sposobów  zaangażowania przedsiębiorców polonijnych w te procesy, oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów między uczestnikami konferencji z różnych krajów, było przesłaniem, jakie pragnęli przekazać przedstawiciele EBC podczas tego wydarzenia gospodarczego.