Utrzymanie dialogu na szczeblu gospodarczym, pomimo aktualnych napięć politycznych było celem zorganizowanego wspólnie z organizacją „Diplomaten International Turcja“ III Międzynarodowego Forom Kooperacyjno- Inwestycyjnego w Stambule.
Rezygnując z patronatów rządowych, obie organizacje posiadajasce status INGO, skoncentrowały sie na zaproszeniu przedstawicieli świata biznesu i finansów, podkreślając tym samym znaczenie, jakie mają oni we współczesnej ekonomii i coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce.
Role te podkreślił również w swym wystąpieniu Prezydent EBC Z. Roch, zwracając jednoczenie uwagę na znaczenie położenia geopolitycznego Turcji i wartości, jakie przekazał ojciec tego kraju, Kemal Ataturk.