Współpraca z Komisja Europejska w ramach największego na świecie programu inwestycyjnego Unii Europejskiej NER 300, były tematem rozmów Zbigniewa Roch z Sekretarzem Stanu w Biurze Premiera Węgier, Panem Dr. Latorcai Csaba.

W rozmowach w których uczestniczył również przedstawiciel tamtejszego Ministerstwa Rozwoju, podkreślano wole realizacji na Węgrzech zainicjowanych przez Klub projektów technologicznych, oraz chęć intensyfikacji tych działań w ramach współpracy Grupy Wyszehradzkiej. W podobnym, konstruktywnym tonie przebiegały też rozmowy konsultacyjne dotyczące węgiersko-polskiej współpracy, prowadzone przez prezydenta klubu w Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie.

Uczestnicy tych konsultacji,- przedstawiciel węgierskiego Ministerstwa Rozwoju, Kierowniczka wydziału gospodarczego Ambasady i prezydent klubu, opracowali konkretny plan działań, służący realizacji omawianych projektów.