Uczestnictwo Przewodniczącego Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu na Zaproszenie Pana Cezarego Kaźmierczaka- Prezesa Związku Polskich Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Warsaw Enterprise Institute, (WEI) Think Tanku ściśle współpracującego z Fundacją Adama Smitha
na Kongres organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,250,nalezy-uwolnic-narodowy-potencjal-kreatywnosci-i-przedsiebiorczosci.html