Pod patronatem Banku PKO SA odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim Międzynarodowa Konferencja START UP`s „Akademicka Droga do Sukcesu” .
Referat Plenarny Profesora Antona Stascha „Od Start UP do globalnego Biznesu, doświadczenia Szwajcarii i Niemiec,- największej Europejskiej Doliny Technologicznej