VIII EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY był znakomitą okazją do bezpośrednich kontaktów z reprezentantami Unii Europejskiej, rządów krajowa członkowskich, przedstawicielami organizacji gospodarczych, koncernów, firm i zaproszonych gości.

W czasie tych rozmów przedstawiciele Klubu mieli nie tylko okazje bliżej poznać stanowisko władz i potencjalnych partnerów w wielu kluczowych politycznych i gospodarczych sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego, ale również zaprezentować propozycje EBC w tych kwestiach, oraz zainicjować ciekawe projekty.

https://www.eecpoland.eu/pl/