Uczestnictwo w Konferencji Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości z udziałem ministra Henryka Kowalczyka Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów
Prof. Stasch oraz dr inż. Witold Witowski w imieniu Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu przekazali wnioski analiz porównawczych Europejskiego Klubu Biznesu ustawodawstwa:
– Kantonów Szwajcarskich, wybranych Stanów USA, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii i 8 kolejnych tygrysów gospodarczych XX i XXI wieku
– okresu Zachodnioniemieckiego Cudu Gospodarczego lat 1960-1972