Na zaproszenie Prezydenta Europejskiego Klubu Biznesu, Zbigniewa Rocha przebywała w Polsce delegacja rządowa Cypru Północnego pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych  Tahsin Ertuğruloğlu.
Delegacji tej towarzyszyli przedstawiciele Izby Przemysłowo -Handlowej Cypru, tamtejszych uczelni, oraz grupa inwestorów.
Uczestnicy tej misji wzięli udział w kongresie Biogospodarki w Łodzi, szczególnie interesując się możliwością wdrożenia opracowanego przez ekspertow klubowych programu „Błękitna Wyspa“, zakładającego ekologiczne zagospodarowanie tego regionu, zgodnie z założeniami Unii Europejskiej w sprawie wprowadzania zasad bioekonomii.
Podczas Kongresu minister  Ertuğruloğlu odbył rozmowy z Przewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, byłym Przewodniczącym PE i Premierem Polski, prof. Jerzym Buzkiem.
W czasie tych rozmów poruszono tematy dotyczące procesów zjednoczeniowych Cypru i polityki Unii Europejskiej w tym regionie.
Przedstawiciele cypryjskich uczelni, Izby Przemysłowo -Handlowej i grupy inwestorów  odbyli również szereg spotkań, mających na celu intensyfikacje współpracy naukowej i gospodarczej pomiędzy UE a Cyprem i Turcją.