W ramach 25 Światowej Konferencji Czystej Energii ONZ odbył sie panel dyskusyjny ekspertów w sprawie możliwości zastosowania najnowszych technologii pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Ekonomicznie i technologicznie uzasadniony mix energetyczny, złożony z geotermii, energii wiatrowej, wodnej i najnowszych technologii fotowoltaicznych stał w centrum zainteresowania przybyłych z całego świata ekspertów.
Postępy we wdrażaniu rekomendowanego przez Rade Naukowa Europejskiego Klubu Biznesu projektu zawierającego technologie pozyskiwania energii geoplutonicznej, przedstawiła przewodnicząca Rady Programowej Klubu Alice Roch
Doświadczeniami, zebranymi podczas lotu dokoła świata samolotem o napędzie elektrycznym Solar Impulse 2 podzielił sie również jego pilot Bertrand Piccard.