Możliwości współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa (httpss://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Lotnictwa) jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczych w Polsce, a organizacjami partnerskimi Klubu z najbardziej technologicznie rozwiniętego regionu UE, jakim jest Badenia Wirtembergia, były celem spotkania kierownictwa instytutu i klubu.
W rozmowach położono szczególny nacisk na transfer technologii i perspektywy ich wdrożenia z udzialem koncernów Alstom/General Elektric i Siemens, oraz zaangażowaniem kapitału niemieckiego i szwajcarskiego.