22.06.2017 Szczecin , wręczenie najwyższego odznaczenia Węgier

//22.06.2017 Szczecin , wręczenie najwyższego odznaczenia Węgier

22.06.2017 Szczecin , wręczenie najwyższego odznaczenia Węgier

Uroczystości odznaczenia przez Prezydenta  Jánosa Áder Krzyżem Zasługi Orderu Węgierskiego Ks. Arcybiskupa prof. dr hab. Andrzeja Dzięge
Na zaproszenie Ambasadora Węgier dr. Orsolya Zsuzsanna Kovács i Wojewody Zachodniopomorskiego dr. Krzysztofa Kozłowskiego udział w uroczystości wzięli : Pani Alice Roch, Pan Zbigniew Rocha i prof. Antoni Stasch.

2017-09-06T20:14:05+02:00