Uczestnictwo Przewodniczącego Rady Naukowej European Business Club prof. dr. habil. rer. nat Antona Stascha w posiedzeniu na zaproszenie Panow: Cezarego Kaźmierczaka- Prezesa Związku Polskich Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Warsaw Enterprise Institute, Think Tanku ZPP, ściśle współpracującego z Fundacją Adama Smitha, posła Adama Abramowicza, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego Sejmu RP
Prof. Antoni Stasch przekazał Związkowi Polskich Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz Warsaw Enterprise Institute, materiały monitoringu przez Europejski Club Biznesu doświadczeń sektora małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze R&D&I (Prac Badawczo-rozwojowych i działalności wdrażania ich rezultatów) w wiodących Dolinach Technologicznych Europy, Azji i Ameryki Północnej.