Anna Maria Anders, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rzadu d.s. dialogu międzynarodowego, dokonała uroczystego otwarcia Polonijnego Centrum Sportów Wodnych. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Polonii, oraz Światowej Federacji Sportu Polonijnego (WPSF). Z ramienia Europejskiego Klubu Biznesu jako przedstawiciel Polonii niemieckiej w uroczystościach wziął udział prof. Anton Stasch. Podczas wspólnego zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej Prof. Stasch przekazał deklaracje Prezydenta EBCA  Zbigniewa Roch dotyczącą możliwości wzbogacenia zbiorów o dokumenty  pochodzące z Archiwum Rządu Emigracyjnego RP w Londynie, będące pod opieka Klubu.