23.11.2015 Warszawa

//23.11.2015 Warszawa

23.11.2015 Warszawa

Przewodniczący Rady Naukowej Klubu Prof. Anton Stasch wziął udział w debacie eksperckiej Ministerstwa Obrony Narodowej, poświęconej obronności powszechnej w Polsce. Dyskusję poprzedził Raport ZPP/Warsaw Enterprise Institute : „Powszechna Obrona Terytorialna. Niezależna od Sił Zbrojnych. Oparta na przedsiębiorstwach”

2016-04-13T14:30:49+02:00