Partnerstwo Polski w tegorocznych targach w Hanowerze stworzyło znakomitą okazje nie tylko do promocji najnowszych rozwiązań przemysłowych, ale również do przeprowadzenia rozmów z przybyłymi na otwarcie członkami Polskiego Rzadu.
Zarząd Europejskiego Klubu Biznesu, podczas spotkania z kierownictwem Ministerstwa Rozwoju przekazał na ręce Ministra Tadeusza Kościńskiego propozycje planu technologicznego, mogącego mieć wpływ na pokonanie aktualnych wyzwań, stojących przed polską gospodarką.
Wdrożenie tego wysoce innowacyjnego pakietu technologicznego pozwoliło by nie tylko na rozwiązanie problemów związanych z ekonomicznie uzasadnionym wykorzystaniem zasobów węgla kamiennego, wzmocnienie niezależności energetycznej, czy zagospodarowanie trudnych odpadów poprodukcyjnych, ale przede wszystkim sprostanie restrykcyjnym norną unijnym, zakładającym radykalne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, walkę z zagrażającym zdrowotności społeczeństwa smogiem, oraz ochronę wód i gleby.
Pakiet tem, opracowany przy współudziale światowej sławy ekspertów EU i ONZ, cenionych naukowców, doświadczonych menedżerów,  oraz przedstawicieli miedzynarodowych koncernów, jest gotowym do wdrożenia planem uruchomienia nowych, wysoko-opłacalnych, innowacyjnych gałęzi produkcji, opartych na sprawdzonych technologicznie i ekonomicznie projektach pilotażowych.
Opracowany plan zakłada nie tylko lokalizacje w Polsce zakładów produkcyjnych dla zaspokojenia krajowych potrzeb, ale również przyszłościowo eksport wysoko-przetworzonych produktów, w tym też nośników energii.