Promocja „Smaków polski“ i zdrowej żywności była celem zorganizowanego przez WPHiI przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii prezentacji możliwości produkcyjnych polskiego sektora rolniczo-hodowlanego, oraz przemysłu przetwórstwa spożywczego.
Na zaproszenie Konsula Generalnego Jana Sobczaka udział w tej prezentacji, połączonej z degustacjom przegotowanych przez kuchnie hotelu Maritim produktów udział
wzięła Przewodnicząca Rady Programowej Klubu Alice Roch, oraz Prezydent EBC Zbigniew Roch.
W prowadzonych podczas tego spotkania dyskusjach, Konsul Stanislaw Hebda wysoko ocenił zaangażowanie Europejskiego Klubu Biznesu w planach utworzenia w Polsce „Europejskiego Spichlerza Zdrowej Żywności“, deklarując jednoczenie pełne poparcie podległej mu placówki dla tegoż projektu.
Duza uwagę rozmówców budził również rekomendowany przez Rade Naukowa Klubu przygotowywany w Polsce przy wsparciu Programów Komisji Europejskiej projekt „Żyjmy zdrowiej“, zakładający wprowadzeniu żywności funkcjonalnej i personifikowanej.