Podczas konferencji prasowej, transmitowanej przez najważniejsze telewizyjne kanały cypryjskie, organizatorzy Konferencji „W drodze do pokoju“ odpowiadali na pytania dziennikarzy poświęcone zbliżającemu się forum pokojowo-gospodarczemu w Girne.

Przedstawiając założenia programu Klubowego „Błękitna perła”, Prezydent EBCA Zbigniew Roch podkreśli nierozłączność rozwoju gospodarczego tego regionu z trwającym procesem pokojowym i zacieśnieniem współpracy pomiędzy Grecko-Cypryjskón i Turecko-Cypryjskimi mieszkańcami tej wyspy.

https://gold.ajanspress.com.tr/linktv/Q_YaPWqO-FJrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0

https://gold.ajanspress.com.tr/linktv/MRYgOMwp6hBrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0

https://gold.ajanspress.com.tr/linktv/42rhDYXR1nVrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0

https://gold.ajanspress.com.tr/linktv/rOEt8R1JPKdrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0