Na Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyła się doroczna konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, na której została omówiona kwestia potencjału eksportowego lokalnego rynku. Sandomierz to zagłębie dostarczające świeżych owoców i warzyw dla rynku polskiego, ale też i zagranicznego. Tradycyjnie większość towarów eksportowana była na wschód. Obecnie w obliczu zmian gospodarczych, producenci szukają nowych rynków zbytu, zarówno na Dalekim Wschodzie jaki na terenie Europy Zachodniej. Celem konferencji było podsumowanie potencjału gospodarczego, ale także doprowadzenie do maksymalnej ilości spotkań B2C pomiędzy producentami i importerami z różnych krajów.
O regulacjach jakie mogą napotkać polskie owoce i warzywa na rynku niemieckim  oraz w jaki sposób dostosować się do tamtejszych norm, mówił Zbigniew Roch z Europejskiego Klubu Biznesu.