Na zaproszenie Prezydenta Cypru Północnego, Pana Mustafe Akinci, organizatorzy kongresu „Na drodze do pokoju” złożyli wizytę w Pałacu Prezydenckim w Nikozji. Podczas trwającego ponad godzinę spotkania, Prezydent poinformował o stopniu zaawansowania procesu pokojowego na Cyprze, oraz zapoznał się z programem rozwoju wyspy „Błękitna perła” morza śródziemnego, w świetle możliwości jego realizacji. Uczestnicy tego spotkania zgodnie podkreślali fakt, iż kluczem do rozwoju gospodarczego tego regionu jest osiągniecie porozumienia pomiędzy greckimi i tureckimi Cypryjczykami. Prezydent potwierdził obustronną wole polityczna rychłego rozwiązania tego trwającego już ponad 4 dziesięciolecia kryzysu, oraz wysoko ocenił role tego typu inicjatyw, mających na celu zjednoczenie wyspy i jej rozwój gospodarczy.

Prezydent_Mustafe_Akinci Prezydent-Cypru-Mustafe-Akinci