Zorganizowana misja handlowa do Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich zakończyła się podpisaniem szeregu umów w zakresie inwestycji w Europie i świe-
cie arabskim.