(Film o Konferencji)

Na drodze do pokoju” to nazwa Międzynarodowego Kongresu w Girne, inicjatywy pokojowo-gospodarczej EBC, mającej na celu zjednoczenie Cypru, likwidacje zasieków w Nikozji,- ostatniej podzielonej drutem kolczastym stolicy europejskiej, oraz zrównoważony rozwój wyspy. Szczególnie gorąco przyjęta została koncepcja tego szczytu przez Prezydenta Cypru Północnego Pana Mustafe Akinci, oraz Premiera Pana Omer Kalyoncu, który osobiście przejął patronat nad tym Kongresem. Równie entuzjastycznie wsparli te działania klubowe członkowie cypryjskiego rządu, Pani Emine Colak, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Finansów Pan Birikim Özgür, Minister Gospodarki i Energetyki, Pan Sunat Atun, oraz główny negocjator ze strony turecko-cypryjskiej, Pan Ozdil Nami, podkreślając znaczenie tego typu inicjatyw dla procesu pokojowego i rozwoju gospodarczego w tym rejonie.

Kongres ten, przygotowany przez EBC przy współpracy z Amerykańskim Uniwersytetem w Girne, oraz organizacją „Diplomaten International” Turcja, z racji silnego nawiązania do Strategii Lizbońskiej i jego międzynarodowego charakteru był przełomowym spotkaniem w tym regionie. Udział w nim wzięli najwyżsi przedstawiciele rządowi, reprezentanci świata nauki, wiodących międzynarodowych organizacji gospodarczych, globalnie działające fundusze inwestycyjne i koncerny, oraz inwestorzy prywatni i firmy, zainteresowane realizacją przedstawionych tam projektów. Motywem przewodnim Kongresu była prezentacja przygotowana przez ekspertów klubowych, mająca na celu rewitalizacje tego regionu. Nawiązanie międzynarodowej współpracy gospodarczej, naukowej i dydaktycznej, transfer najnowszych technologii, utworzenie centrów kompetencji, przestawienie na energie odnawialną i szeroko pojętą ekologie, zrównoważony rozwój tradycyjnego rolnictwa i turystyki z jednoczesnym zachowaniem własnej tożsamości, oraz ochrona środowiska,- to główne punkty tego programu, którego celem jest przeobrażenie Cypru w ekologiczna „Błękitną perłę” morza śródziemnego.

Bezpośrednie transmisje TV, migawki z kongresu, zamieszczane we wiadomościach cypryjskich i tureckich, oraz kilkanaście artykułów prasowych, stanowi potwierdzenie dużego zainteresowania procesem zjednoczeniowy i rozwojem tego regionu.

74  73

71  IMG_7732

IMG_0015 (2)  72