Podniosłą galą, połączoną z bankietem zakończyły się uroczystości związane z przejściem w stan spoczynku Pana Ulricha Rouf.

Uznanie za jego 40-stoletnie zaangażowanie w służbie publicznej znalazło swój wyraz nie tylko w formie okolicznościowego dyplomu przyznanego mu przez Premiera Badenii-Wirtembergii, ale również w laudacjach, wygłoszonych przez przedstawicieli rządu i parlamentu tego landu.

Wieloletnią współprace z Europejskim Klubem Biznesu, piastującego przez 24 lata urząd Burmistrza Oedheim Pana Rouf’a, podkreślił również w okolicznościowym przemówieniu Zbigniew Roch, nadając jubilatowi Honorowe Członkostwo w Klubie.