Uroczystości rocznicowe uchwalenia Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 roku, pierwszej w Europie Konstytucji, były okazją do spotkania zaproszonych przez Konsula Generalnego Andrzeja Osiaka przedstawicieli świata dyplomacji, polityki, struktur NATO-wskich, organizacji naukowych i gospodarczych, oraz licznego grona Polonii.
Okolicznościowe przemówienia, dyskusje na temat aktualnych trendów politycznych i gospodarczych w których aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Klubu, oraz raut w ogrodach Konsulatu znakomicie podkreślił uroczystą atmosferę towarzyszącą temu spotkaniu.