Ministerstwo Gospodarki Hesji, Hessen Trade & Invest (www.htai.de) agenda wspierająca rozwój gospodarczy Hesji, oraz Wydział Handlu i Inwestycji Konsulatu Polski w Kolonii zorganizował w Centrum Kongresowym we Frankfurcie konferencje dotycząca perspektyw rozwoju rynku energii odnawialnej w Polsce.

W dyskusji dotyczącej wymiany technologii i współpracy niemiecko-polskiej wziął udział prezydent EBCA Z. Roch, oraz przedstawiciele rady programowej Klubu.

Kończący konferencje bankiet, stworzył znakomite warunki do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami polskiego i heseńskiego Ministerstwa Gospodarki, pionem konsularno-gospodarczym i przedstawicielami biznesu z obu państw.