IV Kongres Biogospodarki, któremu towarzyszyło
Forum Bioregionów z Europy Centralnej i Wschodniej i Targi Natura Ford, urosły już do miana wiodącego wydarzenia branżowego w tej części kontynentu.
Podczas dwudniowych obrad, grono ekspertów miedzynarodowych, któremu przewodniczył Prof. Christian Patermann,- ojciec tej dziedziny gospodarki, dyskutowało nad kierunkami jej rozwoju w najbliższym czasie i sposobami jej wdrażania do istniejących struktur gospodarczych.
Szczególną wagę położono na możliwości wykorzystania biologicznych zasobów odnawialnych w celu zastąpienia tradycyjnych surowców kopalnych, gospodarkę w systemie zamkniętym, oraz intensyfikacje produkcji zdrowej żywności wysokiej jakości.
Prezydent EBC Zbigniew Roch wygłosił referat na temat możliwości eksportu z Polski wysokojakościowych produktów spożywczych, oraz przyszłości inicjatyw handlowo-gospodarczych GO ASIA i GO AFRICA.