Home/Aktualności

kwiecień 2017

19.04. 2017 WarszawaKonferencja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” Sejm RP

2017-09-03T11:41:00+02:00

Uczestnictwo w Konferencji Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości z udziałem ministra Henryka Kowalczyka Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów
Prof. Stasch oraz dr inż. Witold Witowski w imieniu Rady Naukowej Europejskiego Klubu Biznesu przekazali wnioski analiz porównawczych Europejskiego Klubu Biznesu ustawodawstwa:
– Kantonów Szwajcarskich, wybranych Stanów USA, Irlandii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii i 8 kolejnych […]

19.04. 2017 WarszawaKonferencja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” Sejm RP2017-09-03T11:41:00+02:00

marzec 2017

22.03.2017 Warszawa I-LOT

2017-08-29T14:04:36+02:00

Możliwości współpracy pomiędzy Instytutem Lotnictwa (httpss://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Lotnictwa) jednym z najbardziej innowacyjnych ośrodków badawczych w Polsce, a organizacjami partnerskimi Klubu z najbardziej technologicznie rozwiniętego regionu UE, jakim jest Badenia Wirtembergia, były celem spotkania kierownictwa instytutu i klubu.
W rozmowach położono szczególny nacisk na transfer technologii i perspektywy ich wdrożenia z udzialem koncernów Alstom/General Elektric i Siemens, oraz zaangażowaniem […]

22.03.2017 Warszawa I-LOT2017-08-29T14:04:36+02:00

grudzień 2016

10.12.2016 Stambuł, Międzynarodowe Forum Gospodarcze

2017-08-29T22:04:17+02:00

Utrzymanie dialogu na szczeblu gospodarczym, pomimo aktualnych napięć politycznych było celem zorganizowanego wspólnie z organizacją „Diplomaten International Turcja“ III Międzynarodowego Forom Kooperacyjno- Inwestycyjnego w Stambule.
Rezygnując z patronatów rządowych, obie organizacje posiadajasce status INGO, skoncentrowały sie na zaproszeniu przedstawicieli świata biznesu i finansów, podkreślając tym samym znaczenie, jakie mają oni we współczesnej ekonomii i coraz bardziej […]

10.12.2016 Stambuł, Międzynarodowe Forum Gospodarcze2017-08-29T22:04:17+02:00

listopad 2016

24.11.2016 Düsseldorf, promocja polskiej żywności

2018-04-18T10:13:02+02:00

 

Promocja „Smaków polski“ i zdrowej żywności była celem zorganizowanego przez WPHiI przy Konsulacie Generalnym RP w Kolonii prezentacji możliwości produkcyjnych polskiego sektora rolniczo-hodowlanego, oraz przemysłu przetwórstwa spożywczego.
Na zaproszenie Konsula Generalnego Jana Sobczaka udział w tej prezentacji, połączonej z degustacjom przegotowanych przez kuchnie hotelu Maritim produktów udział
wzięła Przewodnicząca Rady Programowej Klubu Alice Roch, oraz Prezydent EBC […]

24.11.2016 Düsseldorf, promocja polskiej żywności2018-04-18T10:13:02+02:00

16.11.2016 Rzeszów –Międzynarodowa Konferencja START UP`s

2017-08-13T07:04:37+02:00

Pod patronatem Banku PKO SA odbyła się na Uniwersytecie Rzeszowskim Międzynarodowa Konferencja START UP`s „Akademicka Droga do Sukcesu” .
Referat Plenarny Profesora Antona Stascha „Od Start UP do globalnego Biznesu, doświadczenia Szwajcarii i Niemiec,- największej Europejskiej Doliny Technologicznej

16.11.2016 Rzeszów –Międzynarodowa Konferencja START UP`s2017-08-13T07:04:37+02:00

4.11.2016 Geneva Kongres ONZ -Elektromobilność

2017-08-30T16:34:15+02:00

Elektromobilność, to temat uzupełniającej konferencji odbywającej sie pod auspicjami ONZ w Genewie.
Szeroka paleta aut elektrycznych, oraz ich zastosowanie w transporcie zbiorowym i ciężarowym zdominowały dyskusje podczas tego kongresu.
Prezydent Europejskiego Klubu Biznesu Z. Roch na przykładzie firmy Solaris przedstawił możliwości poprawy czystości powietrza w zagrożonych smogiem aglomeracjach miejskich, zwracając jednoczesne uwagę na ryzyka, jakie niesie brak […]

4.11.2016 Geneva Kongres ONZ -Elektromobilność2017-08-30T16:34:15+02:00

1 – 4.11.2016 Genewa ONZ, WCEC Konferencjia

2017-08-13T15:22:43+02:00

https://www.uniseo/documents/Newsletter%20Winter%202016-2017%20D.pdf
Jubileuszowa 25 Światowa Konferencja Czystej Energii“ ONZ poświęcona energii odnawialnej i zrównoważonemu rozwojowi.
Eksperci z całego świata dyskutowali na temat kierunków rozwoju energetyki w XXI wieku i jej wpływie na środowisko naturalne.
Sesje Plenarną otworzył prof. Gustav Grob inicjator WCEC i założyciel Międzynarodowego Konsorcjum Czystej Energetyki ICEC.
Europejski Klub Biznesu reprezentowali na tej historycznej konferencji Przewodnicząca Komisji Programowej […]

1 – 4.11.2016 Genewa ONZ, WCEC Konferencjia2017-08-13T15:22:43+02:00

2.11.2016 Genewa Konferencja ONZ

2017-08-31T13:28:28+02:00

W ramach 25 Światowej Konferencji Czystej Energii ONZ odbył sie panel dyskusyjny ekspertów w sprawie możliwości zastosowania najnowszych technologii pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.
Ekonomicznie i technologicznie uzasadniony mix energetyczny, złożony z geotermii, energii wiatrowej, wodnej i najnowszych technologii fotowoltaicznych stał w centrum zainteresowania przybyłych z całego świata ekspertów.
Postępy we wdrażaniu rekomendowanego przez Rade Naukowa Europejskiego […]

2.11.2016 Genewa Konferencja ONZ2017-08-31T13:28:28+02:00

październik 2016

6.10.2016 Łódź Kongres Biogospodarki

2017-08-28T08:00:29+02:00

IV Kongres Biogospodarki, któremu towarzyszyło
Forum Bioregionów z Europy Centralnej i Wschodniej i Targi Natura Ford, urosły już do miana wiodącego wydarzenia branżowego w tej części kontynentu.
Podczas dwudniowych obrad, grono ekspertów miedzynarodowych, któremu przewodniczył Prof. Christian Patermann,- ojciec tej dziedziny gospodarki, dyskutowało nad kierunkami jej rozwoju w najbliższym czasie i sposobami jej wdrażania do istniejących struktur […]

6.10.2016 Łódź Kongres Biogospodarki2017-08-28T08:00:29+02:00

1.10.2016 Warszawa XIX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii

2017-08-30T11:04:56+02:00

Rozwijanie międzynarodowej współpracy gospodarczej osób polskiego pochodzenia, oraz powiązań między krajami osiedlenia a Macierzą to cel tegorocznej konferencji gospodarczej. Możliwości i potrzebę partnerskiego współudziału Polonii Gospodarczej w narodowym planie unowocześnienia i rozwoju gospodarki, pragmatyczne określenie sposobów  zaangażowania przedsiębiorców polonijnych w te procesy, oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów między uczestnikami konferencji z różnych krajów, było przesłaniem, jakie […]

1.10.2016 Warszawa XIX Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii2017-08-30T11:04:56+02:00