Działalność społeczna i charytatywna

Europejski Klub Biznesu obok aktywności gospodarczo-politycznej zajmuje się szeroko rozumianą działalnością humanitarną i charytatywną. Mając na uwadze ogrom potrzeb i realne możliwości wspieramy projekty, w których kompetencje klubu i jego działania mogą przynieść najbardziej wymierne efekty. Aktywność klubu koncentruje się na trzech obszarach:

1. Wspieranie rozwoju technologii służących:

–  zwiększeniu możliwości produkcji żywności,
–  poprawie dostępu do wody pitnej,
–  polepszeniu opieki zdrowotnej,
–  zwiększeniu produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
–  ochronie środowiska.

2. Opracowywanie programów pomocowych dla krajów rozwijających się.

3. Bezpośrednia pomoc dla organizacji i osób będących w szczególnie trudnej sytuacji.

caritas1

W ramach wspierania w/w technologii Klub uczestniczy w pracach związanych z:

– wprowadzeniem na szeroką skale nowej generacji nawozów mineralnych na bazie siarkowej oraz kwasu huminowego – środków zwielokrotniających plony rolne,

– rozpowszechnianiem technologii oczyszczania wody techniką nano-selekcjii oraz odsalania wody morskiej z wykorzystywaniem ciepła odpadowego,

– wprowadzeniem wydajnych testów na obecność wirusa eboli oraz HIV opartych na mikrocząsteczkach węglowych,

– upowszechnianie technologii wczesnego wykrawania zagrożenia    zawałem serca oraz usuwaniem guzów rakowych metodą radiochirurgii,

W ramach programu NER 300 Komisji Europejskiej uczestniczymy w przygotowaniu projektu pilotażowego pozyskiwania energii geoplutonicznej – CEEG // głęboka geotermia.

W celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz zapylenia atmosfery wspieramy przygotowania do wdrożenia kompleksowej ekstrakcji energii z podziemnego zgazowania węgla III generacji ( CEEC ).

Opracowując niezależne od subwencji programy dla krajów rozwijających się
EKB wnosi swój udział w rozwój gospodarczy  tych państw – a co za tym idzie – Klub przyczynia się do łagodzenie problemów żywieniowych i zdrowotnych – głównie
w Afryce. W chwili obecnej wspieramy przygotowania do budowy centrum medycznego w Kenii oraz pilotujemy projekt mający na celu zapewnienie szerokiego dostępu do energii elektrycznej w krajach środkowo-afrykańskich.

Projekty te są tematem rozmów toczących się na szczeblach prezydenckim i parlamentarnym jak również podczas ministerialnych wizyt roboczych w koordynacyjnym te przygotowania biurze w Warszawie.

W uznaniu osiągnięć prezydenta EKB, Zbigniewa Rocha, Demokratyczna Republika Konga powołała go na stanowisko doradcy ambasadorów. Demokratyczna Republika Konga nadała Zbigniewowi Rochowi status dyplomatyczny oraz obywatelstwo  kraju.

Obejmując bezpośrednią pomocą organizacje będące w trudnej sytuacji klub objął patronatem:

– Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu“, Warszawa, ul. Przedwiośnie 1,
– Dom Małego Dziecka, Włocławek, ul. Sielska 3,
– Dom Dziecka, Tomisławice, Warta,
– Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Orionistek
Włocławek, ul. Leśna 3

Współpracując z krakowską fundacją „U Siemachy” ( Kraków, ul. Długa 42 ) angażujemy się w programy resocjalizacyjne dla młodzieży z trudnych środowisk wspierając projekty umożliwiające rozwój zainteresowań i uzdolnień podopiecznych fundacji oraz dające młodym ludziom lepsze możliwości zdobycia wykształcenia.

EBC poprzez organizacje koncertów, wystaw obrazów oraz spektakli teatralnych łamie bariery pomiędzy społeczeństwem a osobami niepełnosprawnymi budując szeroką akceptację i wspierajac jednocześnie rozwój zdolności artystycznych osób niepełnosprawnych. Z uwagi na międzynarodowy charakter imprez wnosimy swój udział nie tylko w uznanie i integrację osób niepełnosprawnych w społeczeństwach ale również w integrację europejską. Tradycją stała się już prezentacja w niemieckiej siedzibie Klubu spektakli teatralnych grup aktorskich Domu Pomocy Społecznej w Warszawie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „U Siemachy” z Krakowa i koncertów osób niepełnosprawnych ze „Studia Integracji” w Łodzi. Dużą popularnością cieszą się organizowane w zabytkowych wnętrzach Klubu cykliczne wystawy obrazów niepełnosprawnych artystów z „Naszej Galerii” w Łodzi.

W ramach wsparcia Festiwalu Muzycznego Dzieci Niepełnosprawnych w Ciechocinku ufundowaliśmy nagrody dla laureatów oraz współorganizowaliśmy spotkania uczestników koncertów w tamtejszym pałacu „Targon”.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

eu pa pkb eee st