Edukacja

W ramach misji edukacyjnej i naukowo-badawczej Europejski Klub Biznesu wspiera inicjatywy prowadzące do wykorzystanie szans europeizacji i globalizacji. Istotnym priorytetem naszych działań jest zapewnienie naszym członkom oraz firmom i osobom z nami współpracującym stałego dostępu do wiedzy na najwyższym poziomie. Strategicznym celem edukacji i badan naukowych wspieranych przez nasze Stowarzyszenie jest zwiększenie konkurencyjności europejskiej elity menedżerskiej poprzez lepsze przygotowanie do sprostania coraz to wyższym wymogom stawianym przez rozwijającą się gospodarkę. Istotnym elementem realizacji tego zadania są szwajcarsko-niemieckie studia przygotowujące do:

– zdobywania czołowych pozycji menedżerskich u pracodawców z Unii Europejskiej dzialajacych na rynku globalnym,

– zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw w krajach europejskich o pro-rozwojowej polityce podatkowej, niskiej biurokracji i korupcji oraz wysokiej stabilizacji polityczno-społecznej.

– minimalizacji obciążenia podatkowo-biurokratycznego przez inwestycje w państwach przyjaznych przedsiębiorczości, wynalazczości i sprzyjającym rozwojowi wysokich technologii.

bi

Do priorytetowych i strategicznych zadań modelu edukacji Europejskiego Klubu Biznesu należą :

– przygotowanie do uzyskania nowych, poszukiwanych na rynku pracy, zawodów,
– pomoc w dokształcaniu kadry kierowniczej,
– fundowanie oraz pomoc w uzyskiwaniu stypendiów dla wybitnych studentów
i pracowników naukowych,
– pomoc w uzyskiwaniu praktyk w wiodących firmach europejskich,
– promocja badań naukowych,
– organizacja szkoleń, sympozjów i seminariów.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

eu pa pkb eee st