Z historii Klubu ~ 1

Europejski Klub Biznesu w trakcie swojej długoletniej działalności był wielokrotnie sygnotariuszem umów międzynarodowych oraz organizatorem bądź współorganizatorem konferencji i sympozjów naukowych oraz imprez charytatywnych.

12 – 15.08.2015.
W ramach misji klubowej, wsparcia procesu pokojowego na Cyprze i aktualnych dążeń obu grup etnicznych do zjednoczenia podzielonej od ponad 40-stu lat wyspy, prezydent EBCA, oraz przewodnicząca Komisji Programowej Klubu Pani Alice Roch złożyli wizytę na Cyprze w celu przygotowania zaplanowanego na listopad Międzynarodowego Kongresu Pokojowo-gospodarczego w Nikozji i Girne. Kongres ten, przygotowywany przy współpracy z Amerykańskim Uniwersytetem w Girne, oraz Organizacją Diplomaten International Turcja, będzie pierwszym tego typu wydarzeniem, w którym wezmą również udział oficjalne delegacje władz, oraz przedstawiciele organizacji naukowych i gospodarczych strony greckiej. W czasie tego kongresu zaprezentowana zostanie propozycja planu gospodarczego, mająca na celu przekształcenie dotychczasowej zdemilitaryzowanej „zielonej linii” na ekologiczna , zieloną, czy dla odróżnienia od Irlandii błękitną wyspę. Inicjatywa ta została szczególnie gorąco przyjęta przez Premiera Cypru Północnego Pana Omer Kalyoncu, który podczas spotkania z inicjatorami tego forum przejął patronat nad tym Kongresem. Równie gorąco została przyjęta delegacje klubowa przez ministra spraw zagranicznych Cypru Zachodniego, Panią Emine Colak, która zadeklarowała pełne poparcie dla tej inicjatywy, wyrażając jednocześnie nadzieje, iż będzie to początek długofalowej współpracy. Nie mniej entuzjastycznie powitał nasze działania podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim były minister spraw zagranicznych, a obecnie główny negocjator ze strony turecko-cypryjskiej, Pan Ozdil Nami.

18.07.2015
Uroczystym koncertem open air, rozpoczęło się letnie spotkanie członków i sympatyków EBCA, w jego siedzibie, na zamku w Oedheim. Podniosłą atmosferę uświetnił bankiet, w trakcie którego prowadzono również interesujące dyskusje na temat proponowanych kierunków rozwoju klubu.

29 – 30.05.2015
Wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom rynkowym, łącząc interesująca ofertę sektora kapitałowego, innowacyjne rozwiązania technologiczne, oraz oczekiwania i możliwości firm produkcyjnych, wykonawczych, czy handlowych EBCA, wspólnie ze stowarzyszeniem DMW Diplomaten International i rządową agendą Invest Turcja zorganizował pod patronatem Vice-premiera Polski, Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Forum międzynarodowej współpracy i inwestycji w Stambule Celem Kongresu jest zaprezentowanie międzynarodowej grupie inwestorów konkretnych projektów inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki, technologii i badan naukowych, oraz realnych możliwości wykonawczo- wdrożeniowych uczestników spotkania. Kładziemy również nacisk na nawiązanie transgranicznej współpracy pomiędzy reprezentowanymi na tym szczycie firmami , oraz instytucjami badawczymi i platformami technologicznymi. Kongres, będącym pomostem pomiędzy Europą, Azją i Afryką, stwarza znakomite warunki do nawiązania interesujących kontaktów i podjęcia długofalowej współpracy. Uczestnictwo w tym szczycie zapowiedzieli ze strony Turcji przedstawiciele Parlamentu, doradcy Prezydenta Erdoğan’a , szef zespołu doradców Premiera Davutoğlu, Vice-premier Ali Babacan, Minister Energetyki i Zasobów Naturalnych Taner Yildiz Burmistrz Stambułu, przedstawiciele organizacji gospodarczych i naukowych, oraz działających globalnie tureckich koncernów.

B. Zakiewicz i H. Ollendiek.pdf
Ekonomi Zirvesi-Ing Dosya.pdf
Kongres – Alstom dyr. Vilmos Wolff.pdf
Kongres- Szejk Abdul Aziz Al Thani.pdf
Kongres – Z. Roch i prelegenci.pdf
Kongres – Prelegenci i rozmowy kuluarowe.pdf
Kongrws – Zbigniew Roch.pdf
Verano..pdf
11.05.2015
Wizyta w siedzibie Klubu Konsula Pana Stanisława Hebdy – 1 Radcy, kierownika WPHI przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii , miała na celu zacieśnienie współpracy, pomiędzy Konsulatem a Klubem i promocje polskiej gospodarki, również przy współpracy z innymi placówkami dyplomatyczno-konsularnymi poza obszarem Niemiec. Piękna pogoda pozwoliła prowadzić cześć rozmów w ogrodach Zamku.

05.05.2015
Na zaproszenie przewodniczącej Parlamentu Północnej Nadrenii-Westfalii Pani Cariny Godecke, oraz Konsula Generalnego Polski w Kolonii Pana Jana Sobczaka, Prezydent EBCA Zbigniew Roch, oraz , przewodnicząca Komisji Programowej Klubu Alice Roch wzięli udział w uroczystych obchodach rocznicy uchwalenia w roki 1791 nowatorskiej w skali światowej ”Ustawy Rządowej”. Uroczystość ta odbyła się w monumentalnym gmachu ratusza we Frankfurcie „Römer” , budynku posiadającego największe znaczenie w całej historii rzymsko-niemieckiego cesarstwa . Przewodnicząca Parlamentu Pani Cariny Godecke podkreśliła role Konstytucji 3 Maja w rozwoju europejskiej świadomości i praw obywatelskich, oraz jej wpływ na konstytucje innych narodów. Temat i miejsce spotkania, jak również uroczysty bankiet, odbywający się w salach pamiętających wybory i koronacje 14 królów i cesarzy niemieckich, miał głęboko -symboliczny charakter, odzwierciedlający aktualny stan stosunków polsko-niemieckich.

09.04.2015
W jednym z najbardziej prestiżowych centrów biznesowych w Ankarze zostało otwarte biuro EBC w Turcji. Uroczystego otwarcia Klubu dokonali goście honorowi:- Prof. Cemil Çiçek Przewodniczący Parlamentu Tureckiego
– Ahmet Iyimaya Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Sprawiedliwości, doradca prawny Prezydenta Erdoğan’a.Uczestników uroczystości powitał podczas konferencji prasowej Prezydent EBC Zbigniew Roch.

10.03.2015
Tegorocznym partnerem największych na świecie targów „ ISH,- Energia i woda” we Frankfurcie n. M. jest Polska. Jako beneficjent programów U.E. której wsparcie wyniesie w latach 2014-20 82,3 miliardy euro, polska zaliczana jest do najbardziej dynamicznie rozwijających się gospodarek europejskich. EBCA, dysponujący kompetentnym zespołem ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, energii i finansów, wziął udział w tych targach, zwracając uwagę na znaczenie tego typu spotkań dla wymiany doświadczeń, oraz transferu wiedzy i technologii. Szczególnie interesującym okazało się „Forum polskiej gospodarki” zorganizowane przez WPHiI Konsulatu Generalnego Polski w Koloni, przy współudziale Ministerstwa Ochrony Środowiska.

17.01.2015
Organizowany przez Krakowskie Bractwo Kurkowe tradycyjny Bal Charytatywny w podziemiach kopalni soli w Wieliczce, był sposobnością do uroczystego spotkania elit wojskowych NATO i Polski z przedstawicielami świata nauki, biznesu, miejscowych władz, oraz reprezentantów europejskich historycznych towarzystw strzeleckich i arystokracji.Nawiązując do tradycji lajkonika i hejnału mariackiego Prezydent EBCA Zbigniew Roch oraz Alice Roch, reprezentująca Order św. Stanisława, przekazała na prowadzoną w trakcie Balu aukcje charytatywną zabytkowy kindżał tatarski.

18.12.2014
Tradycyjne spotkanie wigilijne w Konsulacie Polskim w Kolonii było nie tylko okazją do podsumowania wyników współpracy pomiędzy pionem dyplomatyczno-konsularnym a przedstawicielami środowisk polonijnych, czy do snucia planów na przyszłość, ale przede wszystkim do wspólnego kolędowania.

18.07.2014
W ramach promocji polskiej myśli technicznej EBCA wziął udział w targach technicznych w Saarbrücken, promując wraz z Polskim Konsulatem w Kolonii najciekawsze technologie mające znaczący wpływ na ochronę środowiska.

12.07.2014
Na zaproszenie senatora Gideon Moi, EBCA zorganizował misje gospodarczą do Kenii. W wyniku interesujących rozmów podpisano porozumienie o współpracy i szereg bilateralnych umów, szczególnie w branży energetycznej i ochrony środowiska. Duże zainteresowanie gospodarzy współpracą z europejskimi firmami, jak również deklaracje funduszy inwestycyjnych, poszukujących projektów w Afryce, w połączeniu z możliwościami wykonawczymi prezentujących się tam firm, stanowi znakomity fundament do realizacji podpisanych tam umów.

12.07.2014
Na zaproszenie senatora Gideon Moi, EBCA zorganizował misje gospodarczą do Kenii. W wyniku interesujących rozmów podpisano porozumienie o współpracy i szereg bilateralnych umów, szczególnie w branży energetycznej i ochrony środowiska. Duże zainteresowanie gospodarzy współpracą z europejskimi firmami, jak również deklaracje funduszy inwestycyjnych, poszukujących projektów w Afryce, w połączeniu z możliwościami wykonawczymi prezentujących się tam firm, stanowi znakomity fundament do realizacji podpisanych tam umów.

04.06.2014
W 25 rocznica zalegalizowania ruchu Solidarności, w Konsulacie Generalnym Polski w Koloni odbyła się uroczystość upamiętniająca tamte historyczne wydarzenia. Pamiątkowy plakat z tamtych czasów był miłym akcentem honorującym zaangażowanie w realizacje idei tego ruchu.

04.05.2014
Problemy koalicyjne i ich wpływ na politykę gospodarczą Niemiec były tematem rozmów , zastępcy przewodniczącej CDU Kanclerz Angeli Merkel, Thomasa Strobl z prezydentem EBCA Zbigniewem Roch.W luźnej atmosferze odpowiadającej kolorom Bawarii, Z. Roch poinformował również Thomasa Strobl o stopniu zaawansowaniu projektów klubowych, wspieranych od lat przez tegoż Posła do Bundestagu.

15.04.2014
Promocja polskiej gospodarki za granica i wsparcie przez ministerstwo kontaktów bilateralnych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami, było tematem spotkania Pani Katarzyny Kacperczyk, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Europejskim Klubie Biznesu – Polska. Podczas interesującej dyskusji, Pani minister przedstawiła promowane kierunki rozwoju współpracy, oraz założenia polskiej dyplomacji gospodarczej. Podczas uroczystego bankietu Prezydent Europejskiego Klubu Biznesu Zbigniew Roch przedstawił kierunki działania klubu w wielu punktach zbieżne ze strategia MSZ. Pozostając pod wrażeniem kompetencji Pani minister w sprawach gospodarczych, zadeklarowano przygotowanie wspólnych misji gospodarczych i wsparcie programu Go Afryka i Go Turcja.
12.04.2014
W celu zacieśnienia współpracy pomiędzy Polską, a najbardziej technologicznie rozwiniętym w całej UE regionem,-Badenią- Wirtembergią ,z inicjatywy Klubu i Konsulatu Polski w Monachium powołano Rade Doradczą przy Konsulu Generalnym RP. Funkcje przewodniczącego Rady na posiedzeniu inauguracyjnym w siedzibie Klubu Pani Konsul powierzyła Prezydentowi EBCA Zbigniewowi Roch.

04.04.2014
W zabytkowych salach ambasady Polskiej w Wiedniu, przy współudziale ambasadora JE Artura Larkowskiego powołaną została Kapituła konkursu Wybitny Polak w Austrii. Na przewodniczącego Kapituły wybrano Prezydenta EBCA Zbigniewa Roch.

31.03.2014
EBCA przedstawił podczas konferencji „Mapa drogowe dla energetyki odnawialnej w Armenii“ najnowsze technologie z tej branży i metody finansowania ich wdrożeń. Plan ten spotkał się z dużym zainteresowaniem rządu tego kraju, co miało swoje odbicie w uroczystym podpisaniu listów intencyjnych.

https://umba.am/eng/topic.php?id=139
https://umba.am/pics/2014/03/NOX-Holding.pdf
06.02.2014
W dniach 6-7 lutego w Krakowie odbywa się Konferencja „Polityka przemysłowa Unii Europejskiej – gospodarczy Trójkąt Weimarski”. Spotkanie organizowane z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP jest najważniejszym europejskim wydarzeniem poświęconym problematyce przemysłu w 2014 r.W dyskusji z przedstawicielami rządu Polski i Niemiec oraz przedstawicielami UE, Prezydent EBCA Zbigniew Roch podkreślił role innowacyjnych technologii w rozwój konkurencyjności europejskiego przemysłu, oraz konieczność zintensyfikowania działań Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu szybszego wdrażania nowatorskich rozwiązań i projektów.

14-15.10.2013
Z inicjatywy EBCA złożony został przez Ministerstwo Rozwoju Węgier do Komisji Europejskiej wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu NER 300 innowacyjnego projektu energetycznego CEEG. NER 300 jest największym na świecie programem wspierania projektów demonstracyjnych w obszarze energii odnawialnej i CCS. Promowane technologie wnoszą znaczący wkład w osiągniecie długoterminowych celów Unii Europejskiej mających na ceku zapobieżenie zmianą klimatycznym, a wsparcie tych projektów przez Europejski Bank Inwestycyjny uzależnione jest od udokumentowanego ograniczenia emisji CO².

27.05.2013
Podpisanie umowy o budowie w Korei Południowej pierwszej z czterech zamówionych podziemnych elektrowni geoplutonicznych według technologii prof. Bohdana Żakiewicza.

17.05.2013
Rozwój najnowszych technologii i ich wdrożenie w gospodarce jako podstawa bezpieczeństwa energetycznego Europy były tematem podpisanego porozumienia z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie.Rektor WAT generał prof. Zygmunt Mierczyk i prezydent EKB Zbigniew Roch podczas wymiany dokumentów.

9-20.10.2012 // Kazachstan
Przewodniczący Rady Naukowej EBC, prof. dr hab. Antoni Stasch przebywał z misją kształcenia kadry uniwersytetów technicznych Kazachstanu w zakresie kompleksowej automatyzacji procesów przemysłowych (Computer Integrated Manufacturing) w energetyce.Jednym z ważnych elementów programu był referat plenarny prof. Stascha na prowadzonej przez niego sesji, podczas międzynarodowej konferencji w Pavlodarze, poświęconej najnowszym technologiom, w tym produkcji energii z głębokiej geotermii autorstwa prof. Bohdana Żakiewicza.

 

27.09.2012
Powołanie Polskiej Platformy Technologicznej.
Duże zainteresowanie polskiego rządu transferem technologii, oraz wprowadzeniem ułatwień w jej wdrażaniu w przemyśle, było powodem wysuniętego przez premiera Waldemara Pawlaka zaproszenia do podpisania w Mi-nisterstwie Gospodarki w Warszawie aktu powołania tej Platformy.

W spotkaniu oprócz przedstawicieli nauki, biznesu i przemysłu, brał udział wiceminister Gospodarki Mieczysław Kasprzak oraz wiceminister Nauki i Szkol-nictwa Wyższego, Jacek Guliński.

Podpisanie aktu założycielskiego przez przewodniczącego Europejskiej Platformy Technologicznej, prof. Bohdana Żakiewicza i prezydenta EKB Zbigniewa Rocha.

6 – 8.09.2012
IV Międzynarodowa Konferencja na temat Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Ekologicznych.Przewodniczący Rady Naukowej EBC, prof. dr hab. Antoni Stasch wraz ze współpracownikami przedstawił w 4 pracach naukowych wyniki analizy ekonomicznej wykorzystania głębokiej geotermii prof. Bohdana Żakiewicza w odniesieniu do energii fotowoltaicznej i wiatrowej. Konferencja została zorganizowana przez Szkołę Inżynierii i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz World Academy of Arts and Science (WAAS). Prace zespołu kierowanego przez prof. Stascha wskazały, iż jedyną szansą zapobieżenia katastrofie ekologicznej przy zapewnieniu dalszego rozwoju potęg gospodarczych, takich jak Chiny, Indie, Brazylia, Rosja, Indonezja i Turcja, jest wdrożenie w skali światowej technologii powstałych w ramach współpracy trzech wielkich Dolin Technologicznych Świata, Szwajcarsko-Niemieckiego Obszaru Jeziora Bodeńskiego, Silicon Valley i Bangalure.

8.08.2012
Podpisanie w Warszawie porozumienia, umożliwiającego start na Śląsku projektu podziemnej ekstrakcji energii z węgla. Ta nowatorska technologia, autorstwa światowej sławy uczonego, prof. Bohdana Żakiewicza umożliwia pozyskanie energii bez konieczności wydobywania węgla na powierzchnię. Porozumienie to było zwieńczeniem ponad dwuletnich negocjacji, prowadzonych przez prezydenta EBC Zbigniewa Rocha, a zapoczątkowanych spotkaniem w Dusseldorfie vice-premiera Waldemara Pawlaka, z ministrem Gospodarki Westfalii, Chrystą Thoben. Negocjacje poprzedzone prezentacją tej technologi w Konsulacie RP w Kolonii cieszyły się aktywnym poparciem uczestniczącego w tych spotkaniach Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

10.07 – 25.07.2012 // Chiny
Wdrożenie strategicznych projektów z dziedziny energetyki i wydobycia surowców, oraz ochrony środowiska, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy grupą wiodących chińskich firm giełdowych a polskimi, niemieckimi i szwajcarskimi konsorcjami i placówkami naukowymi było głównym celem dwutygodniowej wizyty grupy europejskich ekspertów w Chinach. Przedstawione technologie autorstwa światowej sławy naukowca, prof. Bohdana Żakiewicza, zyskały najwyższe uznanie przedstawicieli wszystkich zainteresowanych resortów, ekspertów rządowych Chin, oraz władz lokalnych. W rozmowach brał udział vice-przewodniczący Katowickiego Holdingu Węglowego Waldemar Mróz oraz rektor Wojskowej Akademii Technicznej, generał Zygmunt Mierczyk. Po burzliwych rokowaniach biznesowych osiągnięto porozumienie umożliwiające krótkoterminową realizację przedmiotowych projektów w Europie i Azji. Zawarto również porozumienie na temat zaangażowania kapitału chińskiego w dalsze inwestycje na terenie Unii Europejskiej oraz finansowania wspólnych projektów naukowo-badawczych. Z ramienia europejskiej delegacji umowy podpisał prof. Bohdan Żakiewicz oraz prezydent Europejskiego Klubu Biznesu Zbigniew Roch.

 

5.07.2012
W ramach II Letniego Salonu Gospodarczego uczczono zakończenie misji dyplomatycznej konsul Małgorzaty Wejtko – kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji RP w Kolonii. Podkreślając zasługi Pani Konsul w rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Niemcami, a w szczególności konsekwentne promowanie integracji europejskiej, prezydent EBC Zbigniew Roch wręczył Pani Wejtko nominację na Członka Honorowego Klubu.

Z tej samej okazji Alice Roch wręczyła Pani Konsul Małgorzacie Wejtko w imieniu przewodniczącego Europejskiej Platformy Technologicznej „Earth Energy„ prof. Bohdana Żakiewicza dyplom za wyjątkowe osiągnięcia we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej.

Uroczystość uświetnił koncert polskich zespołów kameralnych, oraz wspomnienia najbardziej znanego w Polsce obywatela Niemiec Stefana Mollera.

29.05 – 2.06.2012
Podczas zorganizowanej przez EBC Misji Gospodarczej na Węgry podpisano porozumienia pomiędzy węgierskimi firmami i organizacjami naukowymi oraz firmami z Niemiec, Szwajcarii i Polski. Umowy te dotyczyły wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem branży energetycznej, górnictwa, oraz ekologii.

4.05.2012
Z okazji Święta Narodowego Polski konsul generalny RP Róża Kozłowska zaprosiła przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, świata polityki, nauki i kultury na zorganizowane w ogrodach konsulatu obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja. Uroczysty koncert oraz bankiet stanowiły znakomite tło do wymiany poglądów i zakulisowych rozmów na najbardziej aktualne tematy polityczne i gospodarcze. Ochrona środowiska i rozwiązanie globalnych problemów energetycznych były wiodącym tematem rozmów przeprowadzonych przez prezydenta EBC Zbigniewa Rocha oraz Alice Roch z Europejskiej Platformy Technologicznej z ambasadorem Japonii, oraz v-ce ministrem Ochrony Środowiska RP Beatą Jaczewską.

Na zdjęciu (od prawej): minister Beata Jaczewska, konsul Małgorzata Wejtko, Alice Roch z Europejskiej Platformy Technologicznej i Zbigniew Roch – prezydent Europejskiego Klubu Biznesu.

17.04 – 19.04.2012
Zapewnienie finansowania dla inwestycji europejskich podmiotów gospodarczych było tematem zorganizowanego przez EBC w Zurichu spotkania z przedstawicielami wiodących szwajcarskich banków, firm doradczych, oraz ubezpieczeniowych. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządów starających się o dofinansowanie firm niemieckich, angielskich, węgierskich i polskich. Prezydent EBC Zbigniew Roch podkreślił konieczność stworzenia mechanizmów ułatwiających dostęp do kapitału podwyższonego ryzyka, oraz do ubezpieczenia funduszy inwestycyjnych..

 

28 – 29.11.2011
Podczas organizowanej w Warszawie przez Komisję Europejską konferencji “Strategic Energy Technology Plan”, współpracujący z EBC prof. Piotr Moncarz z Uniwersytetu Stanford zaprezentował promowaną przez klub technologię budowy bezemisyjnych elektrowni, zasilanych ciepłem geoplutonicznym.

W rozmowie Zbigniewa Rocha oraz Janusza Cieślaka z byłym komisarzem UE Günterem Verheugenem podkreślono pilną konieczność jak najszybszego wdrożenia tej technologii.

Przeczytaj artykuł prasowy: GEOTERMALNA REWOLUCJA

29.09.2011
Viceprezydent klubu Janusz Cieślak wziął udział w międzynarodowej konferencji Meet Poland 2011 w Warszawie.
Podczas towarzyszących konferencji spotkań w Senacie RP Janusz Cieślak spotkał się z wicemarszałkiem Senatu RP Markiem Ziółkowskim.
Tematem rozmów były sposoby usprawnienia przepływu informacji biznesowych, oraz budowa prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Zagadnienia konferencji cieszyły się aktywnym poparciem uczestniczącego w tych spotkaniach przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka.

Na zdjęciu: Swietłana Prowalinskaja z Polskiego Centrum Informacji w Rydze, wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski oraz wiceprezydent Europejskiego Klubu Biznesu Janusz Cieślak.

4 – 6.07.2011
W siedzibie EBC odbyła się konferencja poświęcona wdrażaniu w Europie najnowszych technologii energetycznych.W obradach, którym przewodniczył prezydent EBC Zbigniew Roch, wziął udział wynalazca technologii pozyskiwania ciepła geoplutonicznego, prof. Bohdan Żakiewicz, inwestor strategiczny, członek panującej w Katarze rodziny, Jego Ekscelencja Szejk Jassim Fahd Saud Thani Al Thani, przedstawiciele sektora finansowego oraz firm szwajcarskich i hiszpańskich jak również z ramienia Ambasady RP konsul Małgorzata Wejtko.

24.06.2011
Prezydent EBC Zbigniew Roch i vice-prezydent Janusz Cieślak podczas spotkania z byłym komisarzem ds. Polityki Regionalnej UE, posłem do parlamentu europejskiego Danutą Hübner, poruszyli problemy wspierania przez struktury unijne i krajów członkowskich nowatorskich technologii oraz procesów ich wdrażania w przemyśle.Przedstawiciele Klubu wręczyli prof. Hübner CD zawierające zarys najnowszych technologii w dziedzinie energetyki, agrokultury, infrastruktury i ochrony środowiska wraz ze strategią ich finansowania.Pilna potrzeba restrukturyzacji systemu subwencjonowania procesów badań naukowych, oraz konieczność stworzenia zamkniętych funduszy inwestycyjnych (SPV) dedykowanych projektom wdrożeniowym tzw. “podwyższonego ryzyka” stanowi nieodzowny warunek utrzymania konkurencyjności gospodarki europejskiej.
Projekt reprezentowanej przez EBC nowej strategii finansowej został uprzednio skonsultowany ze specjalistycznymi firmami doradczymi z Genewy i Zurichu zarządzającymi tego typu funduszami inwestycyjnymi w Luxemburgu. Koncepcja ta znalazła również uznanie w czasie rozmów przedstawicieli EBC z przewodniczącym Polskiej Akademii Nauk prof. Michałem Kleiberem, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbietą Mączyńską oraz dyrektorem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE dyr. Andrzejem Siemaszką.

 

17.06.2011
w Parku Sowińskiego w Warszawie odbyło się otwarcie ogólnopolskiej wystawy plenerowej „Podróż w kolorze“.Otwarcia wystawy dokonali:Grażyna Orzechowska- Mikulska – Wiceburmistrz Dzielnicy Warszawa Wola
Michał Szczerba – poseł na Sejm RP
Janusz Cieślak – wiceprezydent Europejskiego Klubu Biznesu
Rafał Zięba – dyrektor Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego
Agata Płońska – Przedstawicielka Niemieckiej Centrali Turystycznej
Cezary Molski – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej

Celem wystawy jest zbliżanie ludzi i narodów Europy poprzez wzajemne poznawanie się oraz wymianę wiedzy. Wsród 17 wielkoformatowych tablic obrazujących najciekawsze związane z Polską miejsca w Niemczech, prezentowany był XII-wieczny zamek w Oedheim stanowiący siedzibę Europejskiego Klubu Biznesu.

16.06.2011
Prezydent EBC Zbigniew Roch wraz z małżonką, na zaproszenie konsul Małgorzaty Wejtko, wzięli udział w uroczystych obchodach 20-lecia podpisania Traktatu Polsko-Niemieckiego o Dobrym Sąsiedztwie. Spotkanie to, które otworzyła Jolanta Róża Kozłowska – konsul generalny RP w Kolonii, przebiegało w wyjątkowo ciepłej atmosferze i było okazją do przypomnienia minionych dwóch dekad nie tylko z perspektywy stosunków polsko-niemieckich, ale również z punktu widzenia osób uczestniczących w tych wydarzeniach.

16 – 18.05.2011
Europejski Kongres Gospodarczy w KatowicachPrezydent EBC reprezentował EBC na kongresie. W dyskusji z byłym komisarzem ds. przemysłu i przedsiębiorczości UE Gunterem Verheugenem podkreślił on pilną konieczność promowania innowacyjności w gospodarce europejskiej. Możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy polskimi a niemieckimi firmami na przykładzie Saksonii były tematem rozmów Zbigniewa Rocha z byłym premierem rządu tegoż landu, Georgem Milbrandem, a w trójstronnej wymianie poglądów dotyczących transferu technologii i wspólnych transgranicznych projektów wziął udział dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Krzysztof Kurzydłowski. Uroczysty bankiet wydany na cześć zaproszonych gości stanowił znakomite kulisy do dyskusji na temat zaawansowania wykonania zalecenia V-Premiera rządu RP Waldemara Pawlaka, dotyczącej wprowadzania najnowszych technologii związanych z podziemną ekatrakcją energii ze złóż węgla, autorstwa nominowanego do Nagrody Nobla światowej sławy naukowca, prof. Bohdana Zakiewicza. Rozmowy te prowadził zgodnie z sugestią premiera Zbigniew Roch z prezesem Węglokoksu Jerzym Podsiadło.
18.01.2011
Prezydent Europejskiego Klubu Biznesu Zbigniew Roch wraz z wiceprezydentem Januszem Cieślakiem odbyli rozmowy w Ambasadzie RP w Berlinie z ambasadorem RP dr Markiem Prawdą oraz Kierownikiem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji, ministrem Jackiem Robakiem. Tematem rozmów była intensyfikacja współpracy pomiędzy Polską a Badenią-Wirtenbergią.

10.12.2010
President Z. Roch took part on the celebration of the tenth anniversary of the Polish Academy of Success.
In this case, the chairman of the Polish Academy of Sciences, Prof. M. Kleiber presented his new program entitled “wise Poland” the first time, that could change the business in Poland dramatically. One of the Guests was Mr. Olgierd Dziekonski, state secretary of the Registry of the Polish president.

4.12.2010
The Eur Business Club, represented by President T. Roch, talks with Mr. Adam F. Khan, Director of Islamic banking and finance applications.
Topic of the meeting was cooperation plans and financing of selected projects.
3.12.2010
President Z. Roch talks with the Chairman of the Sri Lankan Ministry of Sustainable Energy, Dr. Kithsiri Dissanayake, regarding cooperation and financing of selected projects.
26-27. November 2010
In the Hilton Hotel of Warsaw was held a conference of the European Investment Bank about transport and energy. The President of the European Business Club, Z. Roch has participated on this meeting. At this event at a high political level, current issues were discussed to facilitate dialogue between key stakeholders and share information on funding needs and opportunities.

18.11.2010
Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej zaprosił Europejski Klub Biznesu do konsultacji w sprawie kierunków rozwoju Uni Europejskiej oraz ochrony środowiska.Zaproszenie to zostało wystosowane w ramach działalności EBK jako reprezentanta interesów zrzeszonych Członków Klubu przed organami Uni Europejskiej. Przypominamy, że EBK brał już udział w konsultacjach dotyczących spraw gospodarczych oraz kształceniowych.

10.11. 2010
Europejski Klub Biznesu zorganizował wspólnie z Działem Promocji Handlu i In-westycji Konsulatu Generalnego RP Forum Gospodarcze zatytułowane „Polskie innowacyjne rozwiązania światowych problemów energetycznych”. Forum odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Koloni.

Październik 2010
Europejski Klub Biznesu w ramach prowadzonej działalności charytatywnej zawarł porozumienie o partnerstwie z organizacją „PARAMUSIX”.

11th – 12th June 2010
Präsident Z. Roch holded a presentation about the support of Entrepreneursship in Masovia/Poland. Other speakers were the former marshall of the Sejm, Jozef Oleksy and vice marshall Stefan Niesioloski. The event was held under honorary patronage of the EBC.

30.5.2010
President Z. Roch awarded in name of the EBC the Polish Businessclub in occasion of the outstanding collaboration and the engagement for economical and scientific development the special award “Victoria” at the Culture Palace of Warsaw.
In this year the Polish Businessclub celebrates the 20th anniversary.

29.05.2010
The EBC helped DMW Diplomaten International at the opening of an office in Warsaw/Poland.

23.04.2010
Prof. Bohdan Zakiewicz, together with President Z. Roch and Vice President J. Cieslak, went in talks with Mr. Skarzynski who is a specialist in hearing and language research. Topic of discussion was the support of a global project called “Sight, Speech and Hearing”. The aim of this project is to considerably increase prognosis for patients suffering from hearing impairment.

23.04.2010

The President of the European Business Club, Z. Roch, together with Vice President J. Cieslak, Prof. Bohdan Zakiewicz (lately being nominated candidate for Nobel Prize) and Mr. A. Siemaszko of the National Contact Point of Poland for Project Development within the European Union, attended a meeting with Prof. M. Kleiber, President of the Polish Academy of Sciences. Topic of discussion was the latest technologies of subterrestrial energy generation and the support of this work.

23.04.2010
The President of the European Business Club, Z. Roch, together with Prof. Bohdan Zakiewicz (lately being nominated candidate for Nobel Prize) and Mr. A. Siemaszko of the National Contact Point of Poland for Project Development within the European Union, attended a meeting with Mr. W. Pawlak, Prime Minister of Poland. They discussed a second-to-none pilot project for the subterrestrial extraction of coal linked with deep geothermics. As already announced before, the project (realized in Silesia and being in the execution phase already), is supported by the Polish Government.
26.03.2010
The President of the European Business Club, Z. Roch, together with this wife Alice and, Prof. Bohdan Zakiewicz and Mr. A. Siemaszko of the National Contact Point of Poland for Project Development within the European Union have attended a banquet in the Polish Embassy in Brussels. On this occasion, Mr. M. Czarlewski, Embassador of the Polish Republic in Belgium, confirmed to render any assistance to the energy projects of the European Business Club.
24 – 25.03.2010

Mr. Z. Roch, President of the European Business Club, has attended the EU Sustainable Energy Week. Besides, the European Business Club, represented by its President and Prof. Bohdan Zakiewicz, attended a meeting of the European Parlament’s ITRE-commission.

09.03.2010

As part of his activities in co-organizing and sponsoring the „Investors‘ week“, Mr. Z. Roch, President of the European Business Club, gave a lecture. In his speech he explained how the German stock exchange is in contact with the European Market and how it intercommunicates with the German economy.

Further, Ms. Alice Roch introduced to the audience the German federal state Baden-Württemberg which is known as one of the most progressive regions within the EU. She explained Baden-Württemberg’s influence on economic research and economy in Europe.

03.03.2010
As part of its activities in the field of management training, the European Business Club in collaboration with the Lublin Catholic University has assisted in organizing an “Investors’ Week” in Stalowa Wola/Poland.
16 – 19.09.2009
Drogi wyjścia z kryzysu ekonomicznego
– spotkanie z Eurodeputowanymi Parlamentu Europejskiego. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy pomiędzy Parlamentem Europejskim a organizacjami pozarządowymi mające na celu gospodarczą i społeczną integracje Europy oraz zintensyfikowanie działań zmierzających do wyjścia z kryzysu gospodarczego i złagodzenie jego skutków dla najsłabszych grup społecznych.
20.05.2009
Uroczysta kolacja w zamku w Oedheim jako wyraz podziękowania i uznania dla osób wspierających i sponsorujących naszą działalność charytatywną.
15.05.2009
W zamku w Oedheim odbył się kostiumowy Wielki Ball Charytatywny.
08 – 09.05.2009
Prezydent EKB Z. Roch wziął udział w światowym uroczystywm zjeździe Kawalerów Orderu św. Stanisława na który przybyły między innimi delegacje z Anglii, Szkocji, Austrii, Niemiec, Belgii, USA, Meksyku i Brazylii. Spotkanie miało miejsce w klasztorze na Jasnej Górze oraz w Zamku Królewskim w Krakowie.

Do publicznej wiadomości podano nominacje Jana Zbigniewa Hrabiego Potockiego na następcę Wielkiego Misrza księcia Jana Nowiny Sokolnickiego.

W czasie uroczystości za działalność charytatywną Jubileuszowym Orderem św. Stanisława odznaczono prezydenta EKB Zbigniewa Rocha.

28.04 – 03.05.2009
Delegacja EBCA pod przewodnictwem prezdenta Klubu Zbigniewa Rocha i przewodniczącego Rady Naukowej prof. Antoniego Stacha prowadziła rozmowy o współpracy polsko-niemiecko-litewsko-białorusko-ukrainskiej w zakresie elektronicznego kształcenia ustawicznego podyplomowego. Rozmowy miały miejsce  w Wilnie i Ejszyszkach.

Tematem rozmów było zaangażowanie środowiska Polonii Litewskiej w realizację polsko – szwedzkiego programu Partnerstwa Wschodniego. Od strony litewskiej udzial w rozmowach wzięli: mer Centrum Polonijnego miasta Ejszyszek, nestor Polonii Litewskiej, Michal Sienkiewicz, prezes Towarzystwa Sokół na Litwie, Henryk Baranowicz, naczelnik Powiatu Ejszyszki. Rozmowy zakończyły się udziałem w 20 tysięcznym pochodzie Polonii w Wilnie zorganizowanym z okazji Święta Konstytucji 3-Maja.

Pochód i obchody Święta Konstytucji 3 Maja uświetniła delegacja Sejmu RP. Kulminacyjnym punktem uroczystości była msza św. w sanktuarium w Ostrej Bramie prowadzona przez ks. Metropolitę.

20.04.2009
Prezydent EBC Z. Roch oraz przewodniczący Rady Naukowej klubu prof. dr. A. Stasch omawiali w Warszawie problemy zwiazane z intensyfikacją współpracy w dziedzinie habilitacji (Dr of Science) PhD i MBA oraz dokształcania kadr kierowniczych Wspólnoty Niezależnych Państw (GUS) oraz Państw Środkowej i Wschodniej Europy (MOE). Partnera ze strony polskiej reprezentował zarząd Instytutu Przemysłu „Orgmasz” z Warszawy.
26.03. – 16.04.2009
Przewodniczący Rady Naukowej EBC prof. dr Anton Stasch przygotowywał w Mińsku białoruskie kadry kierownicze do rozszerzenia współpracy Niemiecko-Białoruskiej w dzedzinie programów komputerowych. Wizyta prof. Stascha odbyła się na zlecenie Fundacji Niemieckiej Gospodarki.
07.02.2009
Rozmowy gospodarcze Europejskiego Klubu Biznesu z przedstawicielami Republiki Demokratycznej Konga na temat zorganizowania misji gospodarczej. Planowane jest wysłanie grupy ekspertów gospodarczych w celu zbadania potrzeb technologicznych i infrastruktury oraz nawiazania kontaktów gospodarczych. Europejski Klub Biznesu reprezentował w rozmowach przewodniczacy Komisji do spraw Afryki Zbigniew Roch.
24.01.2009
Wręczenie Oskarów Polskiego Klubu Biznesu w Zamku Królewskim w Warszawie.
24.01.2009
Forum gospodarcze przedstawicieli wiodących firm z Polski i Estonii z udziałem prezydenta Estonii i prezydenta Europejskiego Klubu Biznesu.
19.01.2009
Przewodniczący komisji do spraw działalności charytatywnej Jakob Roch został odznaczony srebrnym Medalem Akademi Polskiego Sukcesu za zaangazowanie w działalność dobroczynną.
24 – 25.11.2008 ( PL )
Na zaproszenie Elżbiety Kożmali prezesa Fundacji Uniwersyteckiej, przebywała w Stalowej Woli delegacja Europejskiego Klubu Biznesu – Janusz Cieślak – wiceprezydent EKB, prof. Antoni Stasch – przewodniczący Rady Naukowej EKB, prof. Marek Cieciura – członek Rady Naukowej EKB, Aneta Dolata – prezes EuroEducatis Polska. W trakcie wizyty delegacja Europejskiego Klubu Biznesu spotkała się z wiceprezydentem miasta Stalowa Wola Franciszkiem Zaborowskim, prezesem zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Ryszardem Kapustą oraz przedstawicielami Fundacji Uniwersyteckiej na czele z prezes Elzbietą Kożmalą. Tematem rozmów było nawiazanie współpracy gospodarczej z regionem podkarpackim i miastem Stalowa Wola, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy Europejskiego Klubu Biznesu w zakresie pozyskiwania środków z funduszu Unii Europejskiej i rządu szwajcarskiego. Przyjęte zostały wstępne ustalenia.
30.11.2008 – Schlossresidenz Ludwigsburg ( D )

Eröffnung einer  Krippenausstellung polnischer Schüler aus Zakopane.

27.11.2008 – Lampoldshausen ( D )

Teilnahme am 10. Technologie und Transportforum, Repräsentation durch Präsident Z. Roch und den Vorsitzenden des Ausschussesfür Zusammenarbeit mit Osteuropa, Artschil Abatchanaschwili.

15 – 17.10.2008
6-te Internationale Messe für Infrastruktur. Vorstellung von Finanzierungs-möglichkeiten für Infrastrukturbau mit EU-Mitteln.
4 – 5.10.2008 Białystok ( PL )
Internationale Konferenz für Strukturprogramme. Vorstellung von Förderungs- programmen für Grenzgebiete der EU.