Kontakt & dojazd

Europäischer Businessclub e.V.
Schloss 1
DE 74229 Oedheim

Badenia Witembergia | Niemiecka Republika Federalna

Fon: + 49 (0) 7136 991 88 88 | Fax: + 49 (0) 7136 991 88 80
e-Mail: → info@eu-bc.eu

kont

Przy aktywacji poniższego linku zostanie wyświetlona mapa Oedheim – siedziby Europejskiego Klubu Biznesu.

→ www.here.com //  plan dojazdu & ruta samochodowa

 ORGANIZACJE PARTNERSKIE

 

eu pa pkb eee st