28 kwietnia 2018 roku w Akwizgranie odbyło się wręczenie prestiżowej nagrody “Polonicus” Przewodniczącemu Rady Europejskiej, Donaldowi Tuskowi oraz byłej Przewodniczącej niemieckiego Bundestagu prof. Ricie Süssmuth za ich wkład w polsko-niemiecki dialog i promocje kultury polskiej w Europie było znakomitą okazją do spotkania europejskich, polskich i niemieckich przedstawicieli elit politycznych.
Uroczysta gala, odbywająca się w historycznej sali koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie stanowiła doskonałe możliwości do rozmów, jakie odbył Prezydent Europejskiego Klubu Biznesu, Zbigniew Roch z gościem honorowym Donaldem Tuskiem.
Wiodącym tematem tych rozmów była kwestia polityki zagranicznej UE, szczególnie w kwestii współpracy z Turcją i krajami arabskimi.