1 – 4.11.2016 Genewa ONZ, WCEC Konferencjia

2017-08-13T15:22:43+02:00

https://www.uniseo/documents/Newsletter%20Winter%202016-2017%20D.pdf
Jubileuszowa 25 Światowa Konferencja Czystej Energii“ ONZ poświęcona energii odnawialnej i zrównoważonemu rozwojowi.
Eksperci z całego świata dyskutowali na temat kierunków rozwoju energetyki w XXI wieku i jej wpływie na środowisko naturalne.
Sesje Plenarną otworzył prof. Gustav Grob inicjator WCEC i założyciel Międzynarodowego Konsorcjum Czystej Energetyki ICEC.
Europejski Klub Biznesu reprezentowali na tej historycznej konferencji Przewodnicząca Komisji Programowej […]