geneva

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować Państwa, iż ​​na lipcowej sesji plenarnej Rada Gospodarcza i Społeczna  Narodów Zjednoczonych przychyliła sie do rekomendacji Komitetu ds. Organizacji pozarządowych ONZ i przyznała Europejskiemu Klubowi Biznesu specjalny status konsultacyjny.

Decyzja ta jest widocznym uznaniem wagi dotychczasowej współpracy Klubu w ramach zainicjowanych programów gospodarczych i humanitarnych, a także jego kompetencji, zwłaszcza w obszarze współpracy międzynarodowej, oraz innowacyjnych technologii.

Powyższa akredytacja gwarantuje klubowi zarówno możliwość bieżącego monitoringu planowanych działań ECOSOC, jak też włączenie sie w prace Rady i jej organów w formie raportów i analiz, oraz pełnienie funkcji doradczej i konsultacyjnej na rzecz państw członkowskich, programów, funduszy i agencji, oraz Sekretariatu Generalnego  ONZ.

Status Konsultacyjny umożliwia nie tylko uczestnictwo akredytowanych przedstawicieli Klubu w sesjach Rady i opiniowanie jej działalności poprzez wydawanie ustnych i pisemnych oświadczeń, ale także udział w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego, oraz dostęp do budynków ONZ w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu.

Przyznanie wyżej wymienionego Statusu jest doskonałym dopełnieniem akredytacji klubowej przy Parlamencie i Komisji Europejskiej, umożliwiającym znaczące rozszerzenie naszych dotychczasowych działań.

Jesteśmy głęboko przekonani, że akredytacja ta zintensyfikuje  dotychczasową współpracę z ONZ, oraz przyczyni sie do efektywniejszego wykorzystania przez Radę Gospodarczą i Społeczną kompetencji klubowych, jak również wiedzy i know how naszych członków.

Łącze wyrazy szacunku

Dipl.-Jurist Zbigniew Roch

President of the European Business Club Association

UNO-congratulations

mappe